Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: » Aktualności i sygnały

ŚCIĄGA NA ROK 2014

Gazeta Podatkowa nr 1 (1042) z dnia 2.01.2014
Graniczne kwoty obrotu dla celów VAT

1.

Kwota obrotu uprawniająca do korzystania ze zwolnienia od VAT

150.000 zł

2.

Obrót uzyskany ze sprzedaży towarów i usług, również w wykonaniu umowy komisu, uprawniający podatnika VAT do korzystania ze statusu małego podatnika

5.068.000 zł (1.200.000 euro)

3.

Kwota prowizji uzyskana przez podatnika VAT uprawniająca do korzystania ze statusu małego podatnika

190.000 zł (45.000 euro)

4.

Wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia uprawniająca do wyłączenia od podatku VAT

50.000 zł

5.

Limit dla sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju

160.000 zł


Podatek od nieruchomości (stawki maksymalne)

Od gruntów:

 
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni
0,89 zł
- pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni
4,56 zł
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni
0,46 zł

Od budynków lub ich części:

 
- mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej
0,74 zł
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej
23,03 zł
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej
10,75 zł
- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej
4,68 zł
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej
7,73 zł

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

W 2014 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą opłacać podatnicy, którzy:

1) w 2013 r. uzyskali przychody z działalności prowadzonej wyłącznie:

    • samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 633.450 zł (równowartość 150.000 euro), lub
       
    • w formie spółki, a suma przychodów wszystkich wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 633.450 zł (równowartość 150.000 euro),

2) rozpoczną wykonywanie działalności w 2014 r. i nie będą korzystali z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

Prawo do kwartalnego opłacania ryczałtu w 2014 r. mają podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki w 2013 r. nie przekroczyły kwoty 105.575 zł (równowartość 25.000 euro).

Ryczał od przychodów z najmu w 2014 r. to 8,5%.


Jednorazowa amortyzacja

Limit jednorazowej amortyzacji na 2014 r. wynosi 211.000 zł. Z jednorazowej amortyzacji mogą korzystać podatnicy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz tzw. mali podatnicy.


Mały podatnik

Dla celów podatku dochodowego małym podatnikiem w 2014 r. jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w 2013 r. kwoty 5.068.000 zł (równowartość 1.200.000 euro).


Księgi rachunkowe

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2014 r. wystąpi jeżeli przychody za 2013 r. wyniosły co najmniej 5.059.560 zł.


Podatek rolny

od 1 ha gruntów gospodarstw rolnych  173,20 zł,
od 1 ha pozostałych gruntów  346,40 zł.

Podatek leśny

od 1 ha lasu  37,63 zł

Jednomiesięczne okresy rozliczeniowe

Miesiąc

Obliczenie wymiaru czasu pracy

Liczba
godzin

Liczba
dni

I

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) - (8 godz. × 2 dni)

168

21

II

(40 godz. × 4 tyg.)

160

20

III

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień)

168

21

IV

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) - (8 godz. × 1 dzień)

168

21

V

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) - (8 godz. × 2 dni)

160

20

VI

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) - (8 godz. × 1 dzień)

160

20

VII

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni)

184

23

VIII

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) - (8 godz. × 1 dzień)

160

20

IX

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni)

176

22

X

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni)

184

23

XI

(40 godz. × 4 tyg.) - (8 godz. × 2 dni)

144

18

XII

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) - (8 godz. × 2 dni)

168

21

Łącznie

2.000

250


Dni świąteczne

1 stycznia (środa)

Nowy Rok

6 stycznia (poniedziałek)

Święto Trzech Króli

20 kwietnia (niedziela)

pierwszy dzień Wielkiej Nocy

21 kwietnia (poniedziałek)

drugi dzień Wielkiej Nocy

1 maja (czwartek)

Święto Państwowe

3 maja (sobota)

Święto Narodowe Trzeciego Maja

8 czerwca (niedziela)

pierwszy dzień Zielonych Świątek

19 czerwca (czwartek)

Boże Ciało

15 sierpnia (piątek)

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada (sobota)

Wszystkich Świętych

11 listopada (wtorek)

Narodowe Święto Niepodległości

25 grudnia (czwartek)

pierwszy dzień Bożego Narodzenia

26 grudnia (piątek)

drugi dzień Bożego Narodzenia


Współczynnik urlopowy

Współczynnik do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla pracowników zatrudnionych w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy w 2014 r. wynosi 20,83.

Abonament RTV

Opłata za

Radio

Telewizor lub telewizor i radio

1 miesiąc

5,90 zł

19,30 zł

2 miesiące

11,45 zł

37,45 zł

3 miesiące

17,00 zł

55,60 zł

6 miesięcy

33,60 zł

110,00 zł

rok

63,70 zł

208,45 zł

POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.pl
WIĘCEJ NA TEN TEMAT W ZASOBACH PŁATNYCH
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60